Rotary Club Lublin Centrum - Przyjacielem Harcerstwa

17 maja 2022 r.

„W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej

 

Rotary Club Lublin Centrum 

otrzymuje

 

SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ

RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA”

 

… a bardziej konkretnie to: za wieloletnie, finansowe wspieranie harcerskich wydawnictw historycznych oraz za znaczący wkład w ufundowanie nowego sztandaru dla Chorągwi Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich.

sjd

 

Przyjaciel Harcerstwa image1

 

Przyjaciel Harcerstwa image2

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo