Barbara Brzozowska naszym gościem

9 maja 2022 r.

Naszym dzisiejszym gościem z inicjatywy Zbyszka Jurkowskiego była Barbara Brzozowska, lubelska instrumentalistka i wokalistka, tancerka. Pracuje na scenie oraz jako pedagog. Jest współtwórczynią i pierwszą kierowniczką artystyczną Zespołu Pieśni i Tańca KUL (2019-2021).

 

ROTARY Brzozowska image1

Na prośbę Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zarząd Fundacji Rozwoju KUL uchwałą z dnia 8 lutego 2019 powołał Zespół Pieśni i Tańca KUL. Twórcą i pierwszym dyrektorem Zespoły był ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL, współpracując z kierownik artystyczną - p. Barbarą Brzozowską.

W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z nowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z projektami, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet w kraju i za granicą, promują region – Województwo Lubelskie. Takim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroka rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

Zespół jest otwarty przede wszystkim na studentów KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL-u.

 Obecnie Zespół tworzy 35 osób.

 Władze:

 Dyrektor - dr Andrzej Gładysz (od XI 2020)

 Kierownik Artystyczny - dr hab. Iwona Sawulska (od V 2021)

  

25 czerwca 2021 r. Zespół Folklorystyczny PiT KUL został włączony do grona organizacji studenckich na KUL, jego kuratorem został dr hab. Tomasz Rokosz - kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.

 

ROTARY Brzozowska image2

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo