Nowi członkowie klubu

Od 1 kwietnia 2022 do klubu dołączyło trzech nowych członków:

1/ Janusz Milanowski - profesor, od 1997 r. kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Klinika jest największym oddziałem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Rocznie leczy się w niej ponad 4 tys. chorych, a poradnia przykliniczna przyjmuje blisko 9 tys. pacjentów. Janusz Milanowski jest fundatorem i prezesem Fundacji "Projekt Arka", która w Wojciechowie k. Lublina prowadzi wyspecjalizowany ośrodek wyprowadzający młodzież z uzależnień.

2/ Włodzimierz Nepelak - prywatny przedsiębiorca, właściciel firmy „Pelia”, wyspecjalizowanej w handlu zagranicznym. Urodzony na Ukrainie, przyjechał do Polski na studia wyższe. Od kilku miesięcy ma polskie obywatelstwo. Do naszego klubu trafił w lutym 2022 r., w pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie. Poznaliśmy go jako osobę bardzo wrażliwą społecznie. Trudno zliczyć kilometry, które przejechał swoim samochodem przewożąc uchodźców przekraczających granicę w Hrebennem, niosąc im pierwszą pomoc żywnościową, dając ciepłe ubrania, znajdując noclegi. 

3/ Waldemar Dziedzic – szef Regionu Lublin Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. International Police Association jest największym stowarzyszeniem służb mundurowych na świecie z ilością prawie 400 tyś członków zrzeszonych w 65 krajach. Sekcja Polska liczy prawie 14 tyś członków, a grupa lubelska ponad 3 tys. Hasło wyrażone w dewizie "Servo Per Amikeco", czyli „służyć poprzez przyjaźń” mobilizuje członków do podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. Z ramienia stowarzyszenia koordynator pomocy humanitarnej dla Ukrainy na terenie Lubelszczyzny. Prezes stowarzyszenia "Wehikuł Czasu" mającego za zadanie pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom na terenie województwa lubelskiego. Aktywny członek Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Wykładowca akademicki - bezpieczeństwo wewnętrzne i profilaktyka społeczna. Prywatnie społecznik i szczęśliwy emeryt policyjny.

Po trzyletniej przerwie powrócił do Klubu kol. Mirek Orłowski.

Grzegorz Wójcikowski

Adres do korespondencji:
Krakowskie Przedmieście 56
Lublin 20-002
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Jerzy Kargol MC +48 501237345
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo