Pomagamy Ukrainie

24 lutego 2022 r., czyli dzień wybuchu wojny na Ukrainie, gwałtownie zmienił plan działania Klubu w kadencji 2021-2022. Członkowie Klubu natychmiast dostrzegli, że ich powinnością jest niesienie pomocy uchodźcom, którzy nagle zaczęli przekraczać polską granicę.

Pierwszym podjętym działaniem w tym obszarze była pomoc w uruchomieniu centrum krótkiego pobytu dla matek z dziećmi w Krasnymstawie. Inicjatywa wyszła od pani Renaty Zwolak, dyrektorki tamtejszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W budynku szkoły jedno piętro zostało zaadaptowane na sale gościnne. Z funduszy Klubu natychmiast zakupiliśmy pierwsze niezbędne wyposażenie, w tym m.in. pralkę automatyczną, ręczniki, czajniki elektryczne. Naszą aktywność dostrzegli rotarianie z Belgii. Rotary Club Oostende ter Streep przeprowadził u siebie zbiórkę darów, w efekcie której do Krasnegostawu trafiło kilkanaście palet potrzebnych darów. Wsparliśmy też konto szkoły kwotą 20 tys. zł, która w całości została przeznaczona na działania dla uchodźców. W ciągu miesiąca, do końca marca, z pomocy ośrodka skorzystało około 600 matek z dziećmi, a także osób starczych. Dostały tam noclegi, wsparcie psychologiczne, opiekę lekarską, ubrania i inne niezbędne rzeczy do dalszej podróży. Średni czas pobytu w ośrodku wyniósł 3 dni. Uchodźcy są potem relokowani do docelowych miejsc swojego pobytu.

Klubowa aktywność w Krasnymstawie znalazła swoją kontynuację w pomocy dla ośrodka dla uchodźców w Wojciechowie k. Lublina. Założycielami Fundacji „Projekt Arka” są członek naszego klubu prof. Janusz Milanowski i dr Katarzyna Szmygin-Milanowska. Pomoc dla Wojciechowa została pomyślna jako wspólne działanie wszystkich lubelskich klubów Rotary. Do ośrodka, ciekawie ulokowanego na rozległej działce, do nowo wybudowanego budynku o powierzchni ok. 400 mkw. trafiło 30 osób głuchych i głuchoniemych z Ukrainy. Z RC Lublin Centrum, w efekcie działania naszego członka Jacka Woźniaka, zakupione zostało oświetlenie budynku. Natomiast dzięki współpracy z Rotary Club of Lunsesdale wsparliśmy ośrodek kwotą 20 tys. zł. Została ona przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia do jego funkcjonowania. Były to przede wszystkim meble oraz artykuły AGD.

Równolegle do pomocy uchodźcom w Polsce podjęliśmy zadanie wsparcia dla rannych żołnierzy ukraińskich biorących bezpośredni udział w  walkach wojennych  oraz  rannych i chorych cywili. W odpowiedzi na apele płynące ze strony ukraińskiej, w sytuacji zrujnowanej wojną ukraińskiej służby zdrowia, podjęliśmy jako Rotary Club Lublin Centrum wspólnie z International Police Association (IPA) zadanie wyposażenia szpitala polowego  w miejscowości Dubno.  Chodziło o dostarczenie tam  nowoczesnego sprzętu medycznego ratującego życie. Główny akcent został położony na  - najważniejszy w okresie wojny - oddział chirurgii.  Do tego zadania potrzebowaliśmy mocnych sojuszników. Znaleźliśmy ich w Rotarianach z  Dystryktu 7870 Rotary International w USA (stany New Hampshire/Vermont). Kluby Rotay z tego dystryktu  zebrały sumę 45 tys. dolarów z przeznaczeniem na wyposażenie szpitala. Środki te zostały przekazane przelewem bankowym  na rachunek naszego Klubu i przeznaczone na zakup następującej aparatury i urządzeń:

  • cyfrowy rentgen mobilny Fuji Film,
  • cyfrowy śródoperacyjny rentgen typu „Ramię G” SWEMAC,
  • stół operacyjny ALM Universis z kompletnym oświetleniem sufitowym,
  • aparat anestezjologiczny Drager Primus,
  • defibrylator
  • pełny zestawy zaawansowanych narzędzi chirurgicznych.

Urządzenia te, których zestaw  i charakterystyka zostały uzgodnione  zarówno    z darczyńcą, jak i dyrekcją szpitala w Dubnie,  zostały dostarczone na miejsce przeznaczenia i już pracują. Podejmując tę formę pomocy Ukrainie Dystrykt 7870 podzielił nasz punkt widzenia, że tak poważne środki finansowe należy przeznaczyć na coś, co będzie miało wymiar długofalowy i będzie służyło zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie.

W ślad za pomocą szpitalowi w Dubnie poszła pomoc dla innych szpitali w Ukrainie. Do szpitala w Łucku trafiły narzędzia chirurgiczne, a do szpitala w okupowanym Chersoniu najbardziej potrzebne medykamenty pomagające ratować życie i zdrowie żołnierzy i cywilów rannych w działaniach wojennych oraz osób ciężko chorych, wymagających stałej opieki medycznej. Pomoc dla szpitala w Chersoniu została dostarczona we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Działania te były możliwe m.in. dzięki wpłatom otrzymanym z Wielkiej Brytanii od RC Lancaster Loyne (ponad 27 tys. zł)  i RC Sovereign Harbour z Eastbourne (ponad 10 tys. zł).

Sprawna i zakończona szybkim efektem współpraca z  Dystryktem 7870 w zakresie wyposażenia szpitala polowego  w Dubna, bezpośrednie rozmowy i codzienna wymiana informacji o biegu spraw  zbudowały zaufanie amerykańskich Rotarian do naszego Klubu. Zaowocowało ono przekazaniem nam  kolejnej kwoty w wysokości 12 tys. dolarów. Przeznaczone zostały one na kolejny priorytet w działalności naszego RC - współpracę z Hospicjum „Dom Małego Księcia” w Lublinie w zakresie opieki nad ukraińskimi dziećmi chorymi onkologicznie.  Ten kierunek działalności zainteresował także amerykański  Oak Ridge Sunset Rotary Club z D-6780 ze stanu Tennessee, który przekazał na rachunek bankowy naszego klubu kwotę 6.5 tys. dolarów oraz Rotary Club Erwitte Hellweg, który wspomógł akcję kwotą 5 tys. euro. 

W uzgodnieniu z o. Filipem Buczyńskim, twórcą i prezesem stowarzyszenia, które prowadzi hospicjum, za przekazane nam fundusze zakupiony został sprzęt medyczny potrzebny chorym dzieciom. Ponadto na konto hospicjum przekazaliśmy kwotę 3 tys. franków szwajcarskich ofiarowaną przez Juliana Maharego, członka Rotary Klubu Lublin Centrum.

W celu sprawnego przyjmowania i ekspediowania darów dla Ukrainy, od egidą RC Lublin Centrum powstało centrum  logistyczno-przeładunkowe w magazynach lubelskiej spółki Elmax. Trafiły tam dary rzeczowe z klubów rotariańskich z Europy – m.in. z RC Montiviliers  (Francja - Normandia) i RC Oostende ter Streep (Belgia), a także z USA oraz z Kazachstanu. Zostały one przekazane do ośrodka dla uchodźców Krasnymstawie oraz bezpośrednio do szpitali i osób potrzebujących na Ukrainie. 

Z inicjatywy Rotary Klubu Warszawa City, we współpracy z RC Giżycko została zakupiona karetka pogotowia o wartości ok. 100 tys. zł. RC Lublin Centrum pomógł w jej wyposażeniu oraz we współpracy z IPA, w dostarczeniu do Szpitala Wołyńskiego Okręgu Policyjnego, który w okresie wojny przyjął status szpitala frontowego. Z naszego klubu do placówki tej trafiło ponadto nowoczesne urządzenie rentgenowskie.

Przedstawiając aktywność RC Lublin Centrum w roku rotariańskim 2021-2022 skoncentrowaliśmy się tylko na naszych najważniejszych działaniach. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich, więc ujmijmy je w pewnym uogólnieniu. Członkowie naszego klubu przyjęli u siebie licznych uchodźców z Ukrainy oraz wsparli finansowo i rzeczowo szereg osób i akcji organizowanych spoza Rotary.

Grzegorz Wójcikowski

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl