W setną rocznicę powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP 23 maja 1921 r.

image2

To kolejna publikacja rocznicowa Chorągwi Lubelskiej ZHP wydania w lutym 2022 r. na zakończenie obchodów 100-lecia powstania Chorągwi.

Książka zawiera opis faktów i wydarzeń jakie doprowadziły do powstania chorągwi męskiej i żeńskiej w 1921 r.[1] autorstwa naszego kolegi klubowego Stanisława Dąbrowskiego oraz biogramy: pierwszego przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP O. Jacka Woronieckiego autorstwa ks. phm. Roberta Śliża; pierwszego komendanta chorągwi męskiej dh. Kazimierza Grochowskiego autorstwa hm. Michała Mojskiego i komendantki żeńskiej chorągwi dh. phm. Marii Nowakowskiej-Brydowej autorstwa dh. hm. Agnieszki Żuk. Całość zredagował dh hm. S. Dąbrowski, a wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Ośrodek Kultury przy współudziale Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie ze środków samorządowych województwa.

W dyskusji, jaka rozwinęła się w ostatnich dwóch latach w szeregach instruktorów ZHP na temat naszej tożsamości, szczególnie tożsamości lubelskiego harcerstwa, warto sięgnąć do tej interesującej lektury bogatej w liczne biogramy, fotografie by poznać nasze korzenie, miejsca gdzie w Lublinie rodziło się i rozwijało harcerstwo; poznać lokalnych pionierów tej niezwykłej, pasjonującej, wychowawczo-patriotycznej organizacji.

image2

To w tym budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 41, w maju 1911 r. z inicjatywy Kazimierza Dobieckiego – ucznia Szkoły Lubelskiej (Prywatne Gimnazjum Męskie im. S. Batorego w Lublinie) w mieszkaniu powstańca z 1893 r. Henryka Wiercieńskiego narodziło się lubelskie harcerstwo.

                                                                                                                                                   SJD

 

[1] W nieco zmienionym ujęciu niż te pokazane w Zeszycie Historycznym 100 lat Chorągwi Lubelskiej ZHP wydanym w 2021 r. pod redakcją hm. Stanisława Dąbrowskiego.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo