Wybory w Klubie

Lublin Centrum Rotary Club

 

Szanowni Koledzy!

W zebraniu wyborczym w dniu 20 grudnia 2021 r. wzięło udział 17 członków Rotary Klubu Lublin Centrum. Przeprowadzone zostały dwa głosowania. Nad poprawnością głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie Jacek Woźniak i Stanisław Dąbrowski.

W pierwszym głosowaniu prezydentem nominatem na kadencję 2023/2024 został Maciej Karczmarczuk. Za jego kandydaturą głosowało 16 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosowania. 

W drugim głosowaniu wybraliśmy zarząd Klubu na kadencję 2022/2023 w składzie:

 Łukasz Walczak - prezydent,

Albert Czajka, Marek Wieczerzak - wiceprezydenci,

Sławomir Krucikowski - sekretarz,

Grzegorz Wójcikowski - past prezydent/skarbnik,

Maciej Karczmarczuk - prezydent nominat/oficer ds. Rotary Foundation,

Jerzy Kargol - mistrz ceremonii,

Krzysztof Brogowski - CICO.

Głosowanie zostało przeprowadzone na cały skład Zarządu. 16 głosów było za przyjęciem takiego składu, 1 głos był wstrzymujący. 

Wybór został nagrodzony oklaskami.

Gratuluję wybranym z przekonaniem, że Nasz Klub jest w dobrych rękach przez najbliższe dwie kadencje i że będzie to czas naszej dużej aktywności, przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

 

Pozdrawiam

Grzegorz Wójcikowski

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo