Centrum Wolontariatu w Lublinie

Centrum Wolontariatu Lublin A

Centrum Wolontariatu w Lublinie
@CentrumWoloLublin ·
Organizacja non profit

Centrum Wolontariatu Lublin B

Wolontariusze Centrum Wolontariatu w Lublinie realizują m.in. inicjatywy na rzecz osób w kryzysie bezdomności, uchodźców, dzieci z zaniedbanych dzielnic Lublina, osób po konflikcie z prawem czy osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest nas ponad 200 osób pracujących w prowadzonych programach.
Wachlarz proponowanych aktywności jest bardzo szeroki. To m.in. przygotowanie i wydawanie posiłków osobom w kryzysie bezdomności, pomoc w lekcjach dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, nauka języka polskiego poprzez zabawę, korespondencja listowa z osobami osadzonymi, współprowadzenie zajęć edukacyjnych w jednostkach penitencjarnych, spotkania z osobami w kryzysie psychicznym i wiele innych. Każdy, kto ma choć trochę wolnego czasu na pewno znajdzie coś dla siebie.
9 września nasz Klub przekazał na rzecz Centrum darowiznę w kwocie 1500 zł.
/SJD/

 

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl