Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

Wioleta Skwira

15 listopada 2021 gościem spotkania była Pani Wioleta Skwira, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich i opowiedziała o wsparciu, które wolontariusze niosą starszym samotnym osobom. Kontakt ten nawiązany został dzięki inicjatywie Waldka Szyszko, któremu dziękujemy za aktywne zainteresowanie sprawami naszego klubu.

Mottem Stowarzyszenia są słowa: „Kwiaty przed chlebem”, a celem
jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym, doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
6) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
7) budowanie oferty pomocowo – socjalnej dla osób starszych.
Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską z Zarządem Głównym w Warszawie. Terenem lubelskiego oddziału są miasta Lublin i Świdnik.
– W Lublinie zwiększa się liczba seniorów, a zarazem osób osamotnionych – mówiła Wioleta Skwira. – Społeczeństwo się starzeje. Przybywa osób starszych, którym brakuje kontaktu z drugim człowiekiem. Dzieci seniorów wyjeżdżają za granicę, zajmują się pracą i własnymi obowiązkami. Osoby starsze często także nie mają nikogo bliskiego. Stąd nasi wolontariusze odwiedzają raz w tygodniu ponad 90 podopiecznych, poświęcając ten czas na towarzyską rozmowę, wirtualne zwiedzanie świata, rozwijanie ich pasji i zainteresowań (nie robimy zakupów, nie sprzątamy, nie obsługujemy ich medycznie, sanitarnie itp.).
- Jednym z podstawowych programów naszej działalności jest „Obecność”, a w jego formule realizujemy „Wakacje jednego dnia” zabierając naszych podopiecznych na całodniową wycieczkę po najbliższej okolicy.
– Pierwszy kontakt z wolontariuszem może wywoływać lęk. Każde kolejne spotkanie buduje relacje. Na twarzach seniorów pojawia się uśmiech. Czekają oni na następne odwiedziny, otwierają się, opowiadają swoje historie, wspominają młodość, zwierzają się – wymieniała Wioleta Skwira. – W ten sposób powstają silne więzi, które są tak potrzebne osobom starszym.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo