Covid „od środka”

Krupski A

We wtorek 19 września w Lawendowym Dworku, w ramach zacieśniania więzi międzyklubowych, wspólnie z Klubem Stare Miasto mieliśmy bardzo interesujące spotkanie z prof. Witoldem Krupskim, lubelskim radiologiem z PSK1, który pokazał nam na zdjęciach covid „od środka” czyli „Diagnostyka radiologiczna w pandemii COVID-19”, głównie z punktu widzenia diagnostyki obrazowej, czyli badań radiologicznych, tomografii komputerowej i rezonansu, poprzedzone krótkim rysem historycznym, dotyczącym samego wirusa.
Bogata dokumentacja obrazowa przedstawiająca kolejne fazy choroby, oparta o dokumentację pacjentów leczonych w Klinikach PSK 1 i komentarz Profesora Krupskiego pozwalały lepiej zrozumieć uczestnikom spotkania istotę, zagrożenia oraz prognozę zakażenia.
Po zakończonej prezentacji, kilku uczestników spotkania przedstawiło swoje uwagi i przeżycia związane z zakażeniem Covid 19, a głośne oklaski były dowodem i podziękowaniem dla Profesora Krupskiego za bardzo pouczającą prezentację.
Organizatorem spotkania był kol. dr Grzegorz Wilczyński z RC Lublin Stare Miasto.

Prof. dr hab. n. med. Witold Krupski Kierownik II Zakładu Radiologii Lekarskiej, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie SPSK Nr 1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

SJD + WM
Krupski B
Fot. Jacek Telenga

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl