Nowa książka 100 lat Chorągwi Lubelskiej ZHP

Obraz1


Nowa książka naszego kolegi klubowego Stanisława Dąbrowskiego


Dzięki wsparciu finansowemu jakie udzielił nasz Klub Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego z maszyn drukarskich zeszła kolejna książka naszego kolegi klubowego Stanisława Dąbrowskiego wzbogacając tym samym dorobek historyczny nie tylko autora i Zespołu Historycznego Chorągwi, ale też historii organizacji młodzieżowych miasta Lublin i całego regionu lubelskiego. Jest też trwałym świadectwem realizacji jednego z głównych celów ROTARY: Stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym w myśl motta Rotary „SERWICE Above Self – służba ponad własne interesy”.

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z najstarszych organizacji wychowawczych w Polsce chlubnie zapisaną w dziejach walk niepodległościowych, obrony naszych granic, wychowania patriotycznego i obywatelskiego młodych pokoleń Polaków.
W dniach 1-3 listopada 2018 r. to właśnie w Lublinie Związek obchodził 100-lecie powstania w wyniku zjednoczenia się różnych organizacji skautowych z terenu byłych trzech zaborów.

W tym roku, 23 maja obchodzić będziemy 100. rocznicę powołania do życia Chorągwi Lubelskiej ZHP (struktury władzy o zasięgu wojewódzkim). Jej twórcami: członkami Zarządu Okręgu, komend harcerek i harcerzy były znakomite postaci ówczesnego życia społecznego, oświatowego, przemysłowo-biznesowego, wojskowego i duchowego Miasta Lublin.

O historii powstania pierwszy struktur organizacyjnych: komend, hufców, inspektoratów, okręgów, ich twórcach i pierwszych przywódcach opowiada właśnie Staszek Dąbrowski w tej niewielkiej książeczce.


Donatorzy wydania:
Julian Mahari

image2

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl