RC Lublin Centrum wspiera harcerskie wydawnictwa historyczne

slownik biograficzny harcerstwa okladka

To już szósty rok, jak lubelski Klub Rotariański RC Lublin Centrum rokrocznie wspiera finansowo harcerskie wydawnictwa Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP.
To nie przypadek, że członkami tego klubu są aktualni i byli członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Past prezydentem klubu (2012/13) jest zastępca kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP; przewodniczący Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej dh hm. Stanisław Dąbrowski; Członkami Honorowymi Klubu są: powstaniec warszawski, członek powstańczej Poczty Polowej „Zawiszaków”, past gubernator Dystryktu Polska-Ukraina-Białoruś hm. Alojzy Leszek Gzella i past prezydent klubu (2007-08) phm. Zbigniew Miazga; byłymi członkami ZHP są: aktualny prezydent klubu phm. Krzysztof Brogowski, harcerską przygodę mile wspominają m.in. mec. Andrzej Banaszkiewicz, Krzysztof Józefacki, prof. Piotr Kacejko, Sławomir Krucikowski, dr Wojciech Mach i Jacek Telenga.
W 2015 r. RC Lublin Centrum wspólnie z RC Zamość i RC Lublin Stare Miasto wsparli finansowo wydanie opracowania Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej; w 2018 r. Najważniejsze wydarzenia w 100-leciu ZHP na Lubelszczyźnie; w 2019 wspólnie z członkiem klubu Julianem Mahari Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie w latach 1914-1949 (książki w 2020 r. wyróżnionej przez Naczelnika ZHP nagrodą naukową II st. im. Olgierda Fiedkiewicza); w 2021 r. 100 lat Lubelskiej Chorągwi ZHP i ufundowanie przez Juliana Maharego dwu- tomowej książki - Zeszyty Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP 1987-2021. Wszystkie książki autorstwa bądź współautorstwa S. Dąbrowskiego. Ogólna wartość wsparcia finansowego wydawnictw harcerskich wyniosła ponad 55 tys. zł
W roku bieżącym obie współpracujące ze sobą organizacje obchodzą swoje jubileusze: 100- lecie Chorągwi Lubelskiej ZHP i XXV-lecie RC Lublin Centrum. Będzie to czas podziękowań za „Bratnią Pomoc” w służbie drugiemu człowiekowi.


Z wdzięcznością
Harcmistrz Stanisław Dąbrowski
RC Lublin Centrum

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo