Port Lotniczy LUBLIN

Port Lotniczy LUBLIN - to wiodący temat poniedziałkowego spotkania Klubu Rotary Lublin Centrum z Andrzejem Hawrylukiem - Prezesem Zarządu Portu Lotniczego LUBLIN.

Airport Lublin 1 Andrzej Hawryluk

  Prezes Andrzej Hawryluk – puławianin, absolwent owianego historią gimnazjum i licem im. Adama Czartoryskiego w Puławach i renomowanej Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie na kierunku Ruch Lotniczy. Horyzonty wiedzy poszerzał na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Politechniki Łódzkiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na prestiżowych stanowiskach m.in. dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Grupy Kapitałowej PPL (od 1996 r.); w roku 2014 został zastępcą naczelnego dyrektora PPL oraz dyrektorem Pionu Zarządzania i Administracji, a następnie dyrektorem Pionu Inwestycji. W latach 2007-2013 zajmował stanowisko dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS oraz dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego w PAŻP.
Był przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki LOT- Usługi Lotniskowe w Gdańsku i sekretarzem Rady Nadzorczej spółki POZ-LOT Usługi Lotniskowe. Z ramienia Ministra Obrony Narodowej zasiadał w Zespole do Zorganizowania Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.
Prezesem zarządu Portu Lotniczego Lublin został w czerwcu 2020 r.
Aktualna sytuacja, perspektywy i plany rozwojowe Lotniska LUBLIN zdominowały zainteresowania członków naszego klubu. Adam Wasilewski b. prezydent Miasta Lublin, który był współdecydentem budowy portu lotniczego, poinformował kolegów, że 51% akcji spółki posiada Miasto Lublin, 48% Urząd Marszałkowski, 2% Miasto, starostwo powiatowe Świdnika i prywatni właściciele. Planowany rozwój portu ukierunkowany jest głównie na następujące inwestycje:
- budowa nowych hangarów,
- rozbudowa portu KARGO,
- budowa bazy przystankowo-wypoczynkowej dla przelotów transferowych,
- stworzenie serwisu przeglądów technicznych dla dużych samolotów transportowych z symulatorem lotów oraz dla małych samolotów prywatnych,
- rozwój współpracy ze szkolnictwem lotniczym.
Temat Portu Lotniczego LUBLIN wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. Dziękujemy Panu Prezesowi, życzymy realizacji ambitnych planów i zapraszamy na kolejną wizytę w naszym Klubie.

1 marzec 2021 r. /sjd/

 

 Airport Lublin 2

Airport Lublin 3

Airport Lublin 4

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo