Publikacje naukowe rotarian „Bibliotekarz Lubelski” 2020

Nasz kolega klubowy red. Stanisław Dąbrowski odniósł kolejny sukces publikatorski. W indeksowanym w bazie Index Copernikus International Journals Master List (ICV 2019 = 46.01) „Bibliotekarzu Lubelskim” 2020 na stronach 43-54 ukazał się jego artykuł Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie 1914-1920.

Bibliotekarz  Lubelski 2020 A

Bibliotekarz  Lubelski 2020 B

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo