Przekazanie mobilnych pomp infuzyjnych dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć”

Rozpoczął się Jubileuszowy 25 rok działalności naszego klubu Rotary Lublin Centrum, w ramach jubileuszu realizujemy naszą misję (Grant klubowy) na rzecz potrzebujących. 29 stycznia br. Rotary Club Lublin Centrum przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć” dwie mobilne pomy infuzyjne wraz z plecakami oraz 1500 zestawów wężyków, które są niezbędne do ich codziennego używania. Przekazanie odbyło się w Sali RC Lublin Centrum w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 8P. Ze względu na zagrożenia związane z pandemią przekazanie odbyło się bez udziału innych osób.
Pompy w imieniu Stowarzyszenia „Mogę żyć” odebrała jego przewodnicząca Izabela Bylińska. Rotary Club Lublin Centrum był reprezentowany przez Prezydenta Krzysztofa Brogowskiego.
Pompy i wężyki to dar dla stowarzyszenia o wartości 57 tys. zł. Pieniądze na zakup pomp pochodziły z odpisu od podatku oraz składek członków RC Lublin Centrum. Pomocy przy zbieraniu funduszy udzielił lubelski Klub Rotary Inner Wheel za co serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie „Mogę żyć” działa od 18 grudnia 2012 w Lublinie przy ul. Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-097 Lublin. Celami stowarzyszenia są m.in.: udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej chorym, głównie pacjentom wymagającym żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych, pozyskiwanie specjalistycznej aparatury, leków i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

Pompy trafią do osób, których życie uzależnione jest od medycznego sposobu podawania pokarmu. Osoby takie, w wyniku utraty lub dysfunkcji biologicznego sposobu odżywiania, bez pomp infuzyjnych skazane byłyby na śmierć głodową. Ich życie uzależnione jest od specjalistycznych metod podawania odpowiednio spreparowanych mieszanin pokarmów do niektórych partii układu pokarmowego lub bezpośrednio do krwi. Ten zakres opieki realizowany jest w naszym kraju przez placówki medyczne i jest refundowany przez NFZ. Niestety, wiąże się to ze stałym lub wielogodzinnym podłączeniem do stacjonarnej aparatury podającej pokarm.
Pompy infuzyjne zakupione przez Rotary Club Lublin Centrum mogą być przenoszone. Pozwalają chorym na ich zabranie i skorzystanie z dawki żywieniowej poza miejscem zamieszkania, np. w pracy lub w czasie dłuższych wyjazdów. Pompy mobilne i towarzyszący im osprzęt nie są finansowane przez NFZ.

Pompy i wężyki to kolejny dar dla stowarzyszenia o wartości 57 tys. zł. Nasz klub program pomocy Stowarzyszeniu Mogę Żyć realizuje od 2017 oku.\ w kilku partiach przekazaliśmy 12 pomp z plecakami i 2600 wężyków do przyłączenia dawki żywieniowej. W sumie to wartość przekraczająca 130 tysięcy złotych i w miarę możliwości będziemy ten program realizować w kolejnych latach.

ROTARY Pompy infuzyjne luty 2021 B

 

ROTARY Pompy infuzyjne luty 2021 A

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo