Spotkanie z dyrektorami Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa.

25 stycznia 2021 r. guest speakerem Klubu był Ryszard Heliasz – dyrektor biura i wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Danuta Warząchowska – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej i i II st. Towarzystwa i kierownik Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa.

 

Ryszard Piotr Heliasz

Ryszard Piotr Heliasz
Ur. 02.04.1961 w Lublinie. Absolwent II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie i Instytutu Języka i Kultury Włoskiej Dante Alighieri w Rzymie. Podczas Międzynarodowych Konkursów Wiolinistycznych uznanych za największe na świecie, organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne pełni funkcję Dyrektora Konkursu. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Medalem Edukacji Narodowej. Lektor języka włoskiego w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W czasie 10-letniego pobytu w Rzymie tłumacz w środowiskach polonijnych. Bogaty dorobek translatorski. Propagator polskiego dziedzictwa kulturowego w świecie oraz języka i kultury włoskiej w Polsce. Liczne kontakty z placówkami kulturalnymi głównie we Włoszech, Niemczech, Białorusi, Ukrainie i Japonii. Noty biograficzne w prestiżowym wydawnictwie Who is Who w Polsce i Kto jest kim w województwie lubelskim.

 

Danuta Teresa Warzachowska

Danuta Teresa Warząchowska
Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Była członkiem Rady Nadzorczej MSM, realizatorka projektów muzycznych, wieloletni sekretarz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych Towarzystwa. Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin podczas Gali Kultury Lubelskiej 2019.

Wiodącym tematem spotkania była trudna sytuacja finansowa Towarzystwa związana m.in. z pandemią jak i próby odebrania Towarzystwu organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych im. Henryka Wieniawskiego przez instytucje państwowe. Szkoła Muzyczna im. Paula Harrisa liczy aktualnie 18 uczniów i 3 nauczycieli, w tym jeden od historii i teorii muzyki.
Dyrekcja Szkoły złożyła członkom RC Lublin Centrum, a w szczególności Julianowi Maharemu serdeczne słowa podziękowań za sprawowanie mecenatu nad działalnością statutową Szkoły.

 

Stanisław Dąbrowski

 

 

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo