Gala w Pałacu Belwederskim

7 października 2020 r. w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala, VIII. edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.
Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.
W trakcie gali w Belwederze przedstawiono tegorocznych laureatów w kategorii prac licencjackich, magisterskich oraz publikacji o charakterze naukowym. Finalistów konkursu wyłoniła komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego.
Wśród laureatów nagrodzonych prac w kategorii PUBLIKACJA nagrodę II stopnia przyznano Annie Jeziorkowskiej – Polakowskiej i Stanisławowi Dąbrowskiemu – z Klubu Rotary Lublin-Centrum za pracę „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949 ”wydaną przez Juliana i Raphaela Mahari oraz Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Gala w Palacu Belwederskim

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Honorowego Protektora nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju, gratulacje uczestnikom i laureatom konkursu złożył Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym złożono serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych. Podziękowano również wszystkim uczestnikom konkursu – za pracę włożoną w rozwój ruchu harcerskiego i jego dorobku naukowego z życzeniami wielu nowych wyzwań, satysfakcji oraz sukcesów z podejmowanej służby na rzecz nauki i ruchu harcerskiego.
/sjd/

Gala w Palacu Belwederskim Dyplom

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo