Maciej Kaczmarczuk ponownie w Rotary

Maciej Kaczmarczuk po kilku miesiącach uczestnictwa w naszych spotkaniach klubowych otrzymał z rąk Andrzeja Lenartowicza znaczek ROTARY i powiększył grono naszego klubu Maciej powrócił do nas po wielu latach nieobecności w Rotary z braterskim pozdrowieniem członkowie kluby RC Lublin Centrum

2020 06Maciej Kaczmarczuk1

2020 06Maciej Kaczmarczuk2

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl