Szkoła Muzyczna im. Paula Harrisa

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, w trudnych czasach pandemii, szkoła nie tylko przetrwała, ale jest też aktywna.

Jak zawsze podkreśla kierownictwo w osobach Ryszarda Heliasza i Danusi Warząchowskiej, to RC Lublin Centrum jako organizacja i jego członkowie indywidualnie są fundamentem funkcjonowania tej placówki. Na prośbę wymienionych osób składam Wszystkim Członkom Naszego Klubu serdeczne podziękowania od nauczycieli i podopiecznych za wsparcie.

Krzysztof Gładysz

2020 06 22SzklaMuzyczna

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl

Zobacz nas na Facebook
Image