XXX-lecie Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

25 marca br. w Lublinie miały miejsce uroczystości związane z rocznicą restytuowania Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz promocją jubileuszowego albumu.
Każdego roku dla wiernych zamieszkujących Chełmszczyznę i Południowe Podlasie święto Zwiastowania Bogurodzicy stanowi przyczynek do wspomnień dotyczących decyzji Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 25 marca 1989 r. o restytuowaniu struktur cerkiewnych dawnej Diecezji Chełmskiej. Postanowienie hierarchów Cerkwi stanowiło preludium dla wieloaspektowego odrodzenia i rozwoju tradycji prawosławnej na tym terenie. Niemniej ważnym wydarzeniem tego okresu był ingres władyki Abla, który odbył się 14 maja 1989 r. w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W obliczu powyższej historii jubileuszowy rok 2019 jest wspólnym dziękczynieniem Bogu za obfite łaski, których doświadczyło duchowieństwo i wierni trzydziestoletniej struktury cerkiewnej.
Rocznicowa uroczystość i promocja albumu pt. Prawosławna Diecezji Lubelsko-Chełmska 1989-2018 odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Placówka gościła w swych progach duchowieństwo diecezji, wiernych, sympatyków prawosławia, zaprzyjaźnione z diecezją gremia naukowe i samorządowe oraz czytelników biblioteki. Uroczystość była wyjątkową okazją do prezentacji wystawy pt. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, która przedstawia proces prac remontowych dziewiętnastu cerkwi prawosławnych.
Wieczorne świętowanie zaszczycili swoją obecnością m.in. metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin Zdzisław Niedbała, lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski, dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki oraz ks. dr hab. Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rolę konferansjera pełnił kronikarz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Stanisław Dąbrowski.
W pierwszej części uroczystości miał miejsce koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy. Koncertowanie rozpoczął Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, który prowadzi Paulina Chwojko. Następnie zaprezentował się Chór Chołmszczyna pod kierownictwem matuszki Agnieszki Łotysz oraz chór sióstr turkowickiego monasteru, którym dyryguje s. Eufalia (Zołotariew). Zwieńczeniem tej części uroczystości był występ chóru katedry prawosławnej w Lublinie, w którym batutę dzierży lektor Andrzej Boublej. Podczas ostatniego zaprezentowanego utworu „Umocnij Panie” partię solową wykonał solista Filharmonii Lubelskiej Daniel Isajew.
Druga część uroczystości skoncentrowana była na promocji jubileuszowego albumu pt. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018. Na trzystu dwudziestu stronicach publikacji zaprezentowano historię i teraźniejszość życia monasterów i parafii. Ponadto fotograficzna podróż przez album zapoznaje czytelnika z bogactwem architektury cerkiewnej Chełmszczyzny i Południowego Podlasia. Podczas uroczystości wnikliwego opisu wydawnictwa dokonał redaktor albumu dr Jarosław Charkiewicz. Autor, który znany jest z licznych publikacji albumowych, leksykonów, jak i książek stwierdził: „Nie da się nie zauważyć, że prezentowany jubileuszowy album to nie tyle wynik mojej niemal rocznej pracy, ile przede wszystkim wynik oddanej arcypasterskiej służby władyki Abla. Nie sposób wyobrazić sobie jak wyglądałoby prawosławie na terenach leżących w granicach tej diecezji, gdyby nie wciąż młody i wciąż energiczny arcypasterz, który objął ją przed trzydziestoma laty i dzierży jej ster nie tylko omijając pojawiające się z różnych stron rafy, ale płynie coraz śmielej, utrzymując wybrany kurs głoszenia wiary prawosławnej wśród ludzi, których – jak sam napisał w słowie wstępnym – miało tu już nie być. Zatem album niniejszy to przede wszystkim zasługa nie redaktora, korektorki, nie autorów tekstów i fotografii, a właśnie Jego zasługa”. Jak zaznaczył redaktor, z błogosławieństwa arcybiskupa Abla, dochód ze sprzedaży albumu zostanie przekazany na budowę świątyni i zabudowań w monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W wielu ciepłych słowach dostojeństwo jubileuszu diecezji podkreślił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Hierarcha nawiązał do długoletniej znajomości z arcybiskupem Ablem oraz aktualnych, serdecznych i ekumenicznych relacji. Metropolita podkreślił wzorcową relację przyjaźni chrześcijańskiego wschodu i zachodu na terenie Lubelszczyzny z czasów śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. „Maryja, która przyjęła Słowo, z taką wielką pokorą i gotowością, niech wspiera księdza arcybiskupa. Niech go uczy wiary w oddawanie się woli Bożej i otwierania na natchnienia Ducha Świętego. Niech arcybiskup w mocy Ducha Bożego dalej daje świadectwo swojej wiary. Niech dalej podtrzymuje Lublin jako miasto zgody religijnej i wzoru ekumenizmu dla innych i niech ma z tego wszystkiego wielką satysfakcję, pokój serca. Naszą wdzięczność i życzliwość ma zarezerwowaną” – pokreślił arcybiskup.
Słów metropolity jak i gości oficjalnych odsłuchać będzie można na portalu medialnym prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej orthodox.fm.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał arcybiskup Abel. Ordynariusz podziękował wszystkim za przybycie, pomoc w organizacji wydarzenia, jak i ogromne zaangażowanie chórów, duchowieństwa i wiernych przybyłych do Lublina. Słowa dziękczynienia skierowane zostały do oficjalnych gości, którym jednocześnie wręczono jubileuszowe albumy z okolicznościową dedykacją.
Całość poniedziałkowego wieczoru zwieńczyła wspólna agapa w salonach biblioteki.
 
Fot: Krzysztof anin Kuzko
ks. Jarosław Szczur

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl

Zobacz nas na Facebook
Image