Międzyklubowe spotkanie opłatkowe w dniu 19.12.2014

W  restauracji Hotelu Unia Mercure  spotkały się wszystkie Kluby z Lublinia:

Lublin, Lublin Centrum,Lublin Stare Miasto,Inner Wheel i Rotarct

Ksiądz Andrzej Łoś, członek RC Lublin Centrum, zacytował fragment Ewangelii, potem były życzenia i wspaniały, tradycyjny posiłek, Klub Inner Wheel zorganizował zbiórkę pieniędzy na dzieci z Domu Dziecka.