NOWY SZTANDAR UCZELNI

W dnia 15 maja 2017 r. Politechnika Lubelska świętowała 64. rocznicę powstania Członkowie Rotary Lublin Centrum wzięli udział w Uroczystych obchodach Święta Politechniki Lubelskiej i wręczenia nowego sztandaru Z przyjemnością informujemy, że w honorowym poczcie sztandarowym reprezentującym TAiP PL znaleźli się członkowie RC Lublin Centrum: Jacek Woźniak i Marek Gromaszek.
Po raz kolejny inicjatorem wymiany Sztandaru jest Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, przypomniał prof. Piotr Kacejko, rektor. Członkowie Komitetu dokonali symbolicznego wbicia gwoździ na drzewcu, a następnie podpisali się pod Aktem Fundacji Sztandaru w Księdze Pamiątkowej.
W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej członek honorowy naszego klubu, profesor nadzwyczajny PL Jan Wrana otrzymał list gratulacyjny z okazji nadania tytułu doktora habilitowanego, który uzyskał na Politechnice Krakowskiej za pracę habilitacyjną pt. „Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina”

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo