Ostatnia Konferencja, kończąca 19 letnią historię Dystryktu 2230 RI Białoruś Polska Ukraina

W dniach 17-19 czerwca 2016 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się ostatnia Konferencja, kończąca 19 letnią historię Dystryktu 2230 RI Białoruś Polska Ukraina. Wydarzenie rozpoczęła piątkowa parada rotariańska, prowadzona przez Orkiestrę Wojskową Straży Granicznej. Barwny korowód Rotarian przeszedł bulwarem nadmorskim do Skweru Kościuszki gdzie na płycie – pomniku Marynarza Polskiego – Rotarianie oraz towarzyszący im Związek Piłsudczyków RP, złożyli wieńce kwiatów w ramach obchodów Dni Morza. Zasadnicza część, czyli obrady Konferencji, rozpoczęły się w sobotę o godz. 10.00, od wystąpienia otwierającego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zbigniewa Borkowskiego. Następnie Gubernator Barbara Pawlisz powitała zgromadzonych oraz zaproszonych gości. Po odegraniu Hymnu Rotary głos zabierali goście: wiceprezydent miasta Gdyni Michał Guć, Reprezentantka Prezydenta RI PDG Yolanda Wycoco oraz DGE Gerhard Logters, Richard Pyritz, Shlomo Bronher, PDG Eric Jens Rassmunsen, PDG Vygintas Grynis, Gubernator Lions Clubs International Zdzisław Ryszkowski. /…/ Goście składali serdeczne gratulacje z okazji tegorocznej Konferencji podsumowującej miniony rok oraz zamykającej historię wspólnego Dystryktu 2230.
– Po 19 latach działania Dystryktu 2230, wybraliście pierwszą kobietę na Gubernatora w osobie bardzo Barbary Pawlisz. – mówiła reprezentantka Prezydenta RI PDG Yolanda Wycoco. – Mając na uwadze wzorcowe przywództwo oraz wyniki DG Barbary, zachęcam Was do większego udziału kobiet w kierownictwie dystryktu. – przekonywała PDG Yolanda. – Rozważcie zatem następujące fakty: wzrost członkostwa oraz rozwój Rotary, 13 nowych klubów zostało dodanych do początkowych 122 na początku jej kadencji, a członkostwo wciąż wzrasta. Rotary Foundation – jest szansa, że ten rok może być rekordowy i życzę Wam tego, ale nie spoczywajcie na laurach. Przedstawicielka Prezydenta RI Raviego Ravindrana zachęcała wszystkie kluby do promocji i polepszania wizerunku publicznego Rotary poprzez podejmowania projektów służebnych ze wszystkich sześciu zalecanych obszarów i wykorzystywania wszelkich mediów do promocji hasła Rotary “Czynić dobro na Świecie.” Nie zapominajmy, że my jako Rotarianie, mamy największy wpływ na wizerunek Rotary. Każdy z nas jest ambasadorem Rotary. Rotary będzie oceniane zależnie od naszego zachowania. Dlatego jesteśmy zobligowani do pamiętania o zasadzie numer jeden kodu Rotary dotyczącym zachowa57 nia, co stanowi wartość podstawową naszej integralności we wszystkich działaniach. Każdy z nas jest najbardziej skuteczną żywą, chodzącą i mówiącą reklamą Rotary – dodała PDG Yolanda Wycoco. Gubernator LCI Okręgu 121 Polska Zdzisław Ryszkowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że Rotarianie i Lioni współpracują ze sobą od wielu lat i często na poziomie klubów powstają wspólne projekty. Gubernator przypomniał także fakt podpisania przez Rotary International i Lions Clubs International wspólnej proklamacji w 1997 roku, gdzie czytamy m. in. „porwani szlachetnym entuzjazmem i gorliwością Lions Clubs International i Rotary International łączą się i proklamują ducha wolontaryzmu, który stanowi najwyższy wyraz troski i współczucia, ponieważ służy całej ludzkości.”.

/…/ Część pierwszą Konferencji zakończył wykład Hanny Kąkol, zatytułowany „Kobieta w roli przywódcy”. Hanna Kąkol jest absolwentką studiów zarządzania w tym podyplomowych, MBA, certyfikowanym coachem ICC. W 2014 Helena Kąkol została uhonorowana odznaką Paul Harris Fellow z inicjatywy RC Sopot International. W drugiej cześć Konferencji /…/ Gubernator Barbara Pawlisz wręczyła medale pamiątkowe za wkład w rozwój Dystryktu dla PDG Piotra Wygnańczuka, PDG Mirosława Gavryliva, PDG Jana Wrany, PDG Andrzeja Ludka, PDG Tadeusza Płuzińskiego, PDG Leszka Alojzego Gzelli, PDG Janusza Potępy, PDG Lesława Morawskiego i Richarda Pyritza z Niemiec – za jego szczególne zaangażowanie w sprawy współpracy polsko-niemieckiej. Richard Pyritz, jest członkiem RC Ratzeburg -Alte Salzstrasse, D-1940. Jest to najbardziej znany i najbardziej zasłużony dla stosunków polsko-niemieckich rotarianin z Niemiec. Wieloletni przewodniczący sekcji niemieckiej Komitetu Niemcy-Polska, inicjator i koordynator niezliczonej liczby grantów w Polsce, Białorusi i Ukrainie, inicjator i koordynator wielkiej akcji pomocy powodzianom w Polsce w 1997 roku, Członek założyciel RC Oświęcim, inicjował wiele programów wspierających działalność Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, ostatnio oprócz zaangażowania w wiele grantów w Polsce patron i honorowy przewodniczący Europejskiego Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących, odznaczony rotariańskim medalem „Service above self” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP w uznaniu zasług na rzecz pojednania polsko-niemieckiego nadanym przez Prezydenta RP. W swoim raporcie z mijającej kadencji Gubernator podkreśliła, że powstało 13 nowych klubów Rotary, 1 klub Rotaract, 3 kluby Interact i Flota Pomerania. Mimo, że część klubów powstawała na bazie istniejących, przybyło ponad 200 rotarian, co plasuje Dystrykt wśród 9% najszybciej rozwijających się dystryktów na świecie. Gubernator podziękowała doradcom
ds. organizacji nowych klubów: PDG Piotrowi Wygnańczukowi (RC Elblag Centrum, RC Gdańsk Centrum, RC Białystok, R e-club Poland Hansa); Oldze Żmijewskiej(RC Kharkiv Nadiya, RC Dniepropietrowsk Apriori), Yuzefowi Bronievsky (RC Kharkiv First Capital), Piotrowi Statuckiemu (RC Łódź Reymont), Nicoli Steblianko (RC Odessa Riechelie), Miroslavovi Gawriliv (RC Lviv International), Włodzimierzowi Bentkowskiemu (RC Zamość Ordynacki), Andrzejowi Cieślawskiemu (RC Warszawa Konstancin). Na temat tego, co wydarzyło się w kwestiach Public Relations przedstawiły DICO Małgorzata Wojtas i redaktor strony internetowej Dorota Wcisła.Wiele się działo w zakresie wizerunku Rotary w naszym Dystrykcie.
Powstała nowa strona internetowa, która już niebawem zostanie połączona z tworzonym portalem wewnętrznym dla Rotarian. Kluby dostarczają swoje
materiały, strona jest wykorzystywana do rejestracji na wydarzenia, aktualizowana na bieżąco i stanowi nowoczesną wizytówkę naszej organizacji.
– powiedziała Małgorzata Wojtas. Dorota Wcisła poinformowała o wydawnictwach jakie ukazały się w bieżącej kadencji:
– Po raz pierwszy został przygotowany i wydrukowany informator teleadresowy Oficerów Dystryktu, powstała także ulotka tzw. pierwszego kontaktu dla nowych członków przedstawiająca najważniejsze kwestie związane z Rotary; z okazji wizyty Prezydenta RI Raviego Ravindrana został wydany okolicznościowy folder. Co miesiąc do Rotarian docierał także specjalnie przygotowywany biuletyn Gubernatora. Gubernator zaprezentowała także nowatorskie telewizyjne wiadomości jakie przygotowują Rotarianie na Ukrainie. Gubernator Barbara Pawlisz podkreśliła, że udało się również zorganizować wspólny projekt Dystryktu 2230 z Grupą Onet.pl i Kulczyk Foundation, który miał na celu zebranie środków na paczki żywnościowe dla
osób starszych. W ramach tej akcji już ponad 40 ton żywności trafiło do potrzebujących w obwodzie donieckim oraz ługańskim. Kluby bardzo pozytywnie odpowiedziały też na inicjatywy Dystryktu: projekt dystryktalny dotyczący organizacji kolonii letnich dla ukraińskich dzieci, ciężko doświadczonych przez działania wojenne i pierwszą edycję Konkursu Krasomówczego. Również wpłaty klubów na Rotary Foundation, które w bieżącej kadencji wyniosły ponad 45000 USD, odmienią los wielu ludzi na świecie. Gubernator podziękowała obecnym na sali ofice rom Rotary Foundation – przewodniczącej Podkomitetu ds. Datków Krystynie Żak–Gołęckiej oraz przewodniczącemu Podkomitetu ds. Polio Piotrowi Figurskiemu. Jak podkreśliła Gubernator obecnie realizowanych jest 10 globalnych grantów na kwotę 650 000 USD. Na temat ostatnich przypadków zachorowań na Polio na Ukrainie oraz przebiegu akcji zdali relację DGE Gienadij Kroichik oraz Gubernator Nominat D2232 Sergiej Zawadzki. Gubernator podziękowała również przewodniczącemu ICC Polska- Ukraina Ryszardowi Łuczynowi, za organizację obozów dla dzieci ukraińskich. Kwestie Programu Wymiany Młodzieżowej zaprezentował przewodniczący Komitetu ds. Wymiany młodzieżowej DGE Krzysztof Kopyciński. W ramach 25 letniej realizacji programu 1500 studentów skorzystało z programu wymiany młodzieży. W tym roku powstał specjalny film promujący ten program. Na temat działań Interactu mówił przewodniczący Komitetu ds. Interactu Adam Czajkowski a dokonania Rotaractu przedstawili wspólnie Krystyna Janicz Szyszkin i Marcel Trzak.
Pobyt 22 osobowej grupy z Dystryktu na Konwencji Rotary w Seulu przedstawił Mark Krawczyński i wspólnie z dyrektorem Warsaw Convention Bureau – Mateuszem Czerwińskim, przedstawicielem miasta Warszawy zreferowali temat planowanej Konwencji Rotary w Warszawie. O wymianie rodzin opowiedział przewodniczący Komitetu ds. Rotariańskich Wymian Przyjaźni Michał Sobczak, a następnie wręczył specjalne kotyliony oficerom Dystryktu. Jak podkreśliła DG Barbara Pawlisz dużym sukcesem było także przejęcie obowiązków Prezydenta Światowej Rady Komitetów Międzynarodowych (ICC) przez PDG Andrzeja Ludka w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Podczas Konferencji PDG Andrzej Ludek został odznaczony Paul Harris Fellow +7 z dwoma rubinami. Prezydent ICC PDG Andrzej Ludek wspólnie z PDG Vygintasem Grynisem oraz Joanną Dzienis opowiedzieli o utworzeniu Komitetu ICC Polska Litwa. /…/ RC Zamość otrzymał nagrodę Significant Achievement Award za projekt dla społeczności lokalnej. /…/ Po ceremonii wręczania podziękowań, medali i odznaczeń /…/ nastąpiła uroczysta ceremonia inauguracji D-2231 & D-2232 DGE Krzysztof Kopyciński RC Bydgoszcz & DGE Hennadii Kroichyk RC Lviv, podpisanie umowy o współpracy między Dystryktami i prezentacja Gubernatorów Elektów. Obecny D 2230 to 133 kluby i 2660 rotarian. Po podziale, w D 2231 Polska zostanie 80 klubów i 1795 rotarian a w D 2232 Białoruś Ukraina – 53 kluby i 865 rotarian. W dalszej kolejności reprezentant Rotaractu Marcel Trzak przekazał służbęArturowi Spyrzewskiemu i Olechce Kosovich .
Na zakończenie Konferencji – podsumowania dokonała PDG Yolanda Wycoco i DG Barbara Pawlisz. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja i zabawa przy akompaniamencie Remaband w Hotelu Nadmorskim. W niedzielny poranek chętni popłynęli w rejs statkiem Pirat z Gdyni do Sopotu na grymiejskie i zwiedzanie Sopotu. Nad całością wydarzenia pracowali członkowie Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem Zbigniewa Borkowskiego. W najbliższych dniach na stronie ukaże się także filmowa relacja z Konferencji oraz film o Historii D2230. Wspólnie przeżyte chwile z pewnością będziemy pamiętać na długo. Gratuluję Droga Gubernator Basiu!

Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum
fot. Dorota Wcisła, Zbigniew Borkowski, Dariusz Królicki

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo