Wizyta w Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie

Misją hospicjum jest: niesienie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej dzieciom nieuleczalnie chorym, będącym pod opieką hospicjum, a także ich rodzinom; niesienie pomocy rodzinom w żałobie oraz promocja zdrowia i idei hospicjum domowego dla dzieci wśród mieszkańców regionu; współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności. Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom nieuleczalnie chorym - podopiecznym hospicjum, z całego regionu Lubelszczyzny. Obecnie pod całodobową, bezpłatną opieką hospicjum znajduje się 50 podopiecznych (dzieci i młodociani). Ponadto hospicjum opiekuje się rodzinami w żałobie do 3 lat po śmierci dziecka. Hospicjum oprócz medycznej, niesie także pomoc psychologiczną, socjalną i pedagogiczną. Wybudowany w 2009 r. Dom Małego Księcia służy wszystkim dzieciom poprzez: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci - opiekę paliatywną; Poradnię Stomatologiczną (także w znieczuleniu ogólnym); Poradnię Rehabilitacyjną; Poradnię Zdrowia Psychicznego; Poradnię Neurologiczną dla Dzieci. Ośrodek przyjmuje również na turnusy rehabilitacyjne, dysponując bazą noclegową.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo