Przebudowa Placu Litewskiego

Przebudowa Placu Litewskiego. Budimex wygrał konkurs. Po 7 kwietnia rozpoczną się prace budowlane na Placu Litewskim. Przebudowa pochłonie 48,8 mln zł. Roboty potrwają do końca kwietnia 2017 r. Na zdjęciu: od lewej: Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk; Radosław Górski – dyrektor budownictwa ogólnego Budimexu, Marek Gromaszek – dyrektor handlowy Budimexu, czł. Zarządu Klubu Rotary Lublin Centrum.

Budimex przebuduje Plac Litewski w Lublinie Nowa "tańcząca" fontanna, drewniany podest na koncerty, wydłużenie deptaka - to niektóre elementy rozpoczynającej się przebudowy Placu Litewskiego w centrum Lublina. Rewitalizacja placu ma potrwać rok. Będzie kosztować blisko 49 mln zł.

Umowę na przebudowę Placu Litewskiego prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał we wtorek z przedstawicielami firmy Budimex, która wygrała przetarg na realizację zadania. "To jedna z najważniejszych naszych inwestycji, nie w sensie wartości czy znaczenia w układzie komunikacyjnym, ale dlatego, że dotyczy serca miasta, w połączeniu z pomnikiem historii, jakim jest Stare Miasto" - powiedział Żuk.

Plac Litewski to reprezentacyjne miejsce w Lublinie. Prace remontowe będą tak zorganizowane, aby umożliwić odbywanie się tu - przy pomnikach na Placu - uroczystości i świąt narodowych. Przestrzeń Placu Litewskiego, który ma powierzchnię ok. 35 tys. m kw., zostanie uporządkowana - powstanie nowy układ ścieżek i alejek, ustawione zostaną nowe ławki, posadzone będą drzewa, urządzone tereny zielone, na których będą umieszczone wieloosobowe siedziska-leżaki. Wymieniona zostanie też nawierzchnia. W centralnej części Placu, w miejscu obecnej fontanny, będzie zamontowany nowoczesny i interaktywny kompleks urządzeń wodnych, z możliwością podświetlenia wody i prezentowania pokazów np. laserowych. "Będzie to fontanna w kształcie liścia, podzielona na dwie części. W jednej części będą dysze z funkcją światła i dźwięku, z ruchomym lustrem wody, to właśnie ta fontanna +tańcząca+. Specjalne systemy sterowania będą umożliwiały pokazy laserowe na ekranie wodnym. Druga część to dysze tryskające wodą, ułożone w formie kaskadowej" - powiedziała wicedyrektor wydziału inwestycji i remontów Urzędu Miasta Lublin Marzena Szczepańska. Urządzenie będzie wyposażone w 227 dysz, które będą strzelały wodą według zadanego scenariusza, w ten sposób woda będzie "tańczyła" np. w rytm muzyki prezentowanej podczas danego widowiska. Na Placu zamontowane zostaną także inne, mniejsze fontanny. Rewitalizacji zostaną podane też dwa sąsiadujące skwery - plac Józefa Czechowicza oraz plac o. Alberta Krąpca. Modernizacja przewiduje też wyłączenie z ruchu samochodowego fragmentu ul. Krakowskie Przedmieście i przekształcenie go w reprezentacyjny pasaż pieszy. Stanie się on przedłużeniem obecnego deptaka, który prowadzi na Stare Miasto. W zachodniej części placu ustawiony będzie drewniany taras - rodzaj podestu, który może służyć jako scena dla różnego rodzaju koncertów, wystaw czy kiermaszy. Na tarasie będzie też mogła funkcjonować letnia kawiarenka. Na Placu urządzony zostanie też nowy plac zabaw dla dzieci, będą też stoły do gry w szachy. Wszystkie budynki okalające plac - Poczta Główna, kościół o.o. kapucynów, budynki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (dawne, zabytkowe pałace Lubomirskich i Rządu Gubernialnego) - mają być oświetlone. Rewitalizacja Placu Litewskiego ma kosztować 48,8 mln zł. Samorząd miejski spodziewa się otrzymać dofinansowanie 85 proc. kosztów tej inwestycji ze środków unijnych. Przebudowa Placu Litewskiego będzie realizowana w ramach projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Lublin" i jest zapisana jako jeden projektów kluczowych w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przewidzianych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Plac Litewski w Lublinie jest wpisany do rejestru zabytków. Stoi na nim obecnie kilka pomników - Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza. W przeszłości teren obecnego Placu Litewskiego należał do różnych właścicieli - m.in. do rodzin Radziwiłłów, Lubomirskich, Sanguszków - wielokrotnie zmieniał swój wygląd i przeznaczenie. W 1823 r. przebudowano ten teren tak, aby mógł być miejscem defilad i przez wiele lat nazywany był Placem Musztry. Obecna nazwa placu - Plac Litewski - stała się popularna w latach 20. XIX w. Według tradycji, w tym miejscu obozowali posłowie litewscy, uczestniczący w obradach Sejmu, który zakończył się podpisaniem aktu Unii Lubelskiej w 1569 r. (PAP)

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo