Gość Klubu w dniu 18.08.2014 - Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

Ks. Romuald Jakub Weksler - Waszkinel urodził się w 1943 r. w getcie w Starych Święcianach koło Wilna. Uratowany jako niemowlę przez polskie małżeństwo Piotra i Emilii Waszkinelów, wychował się nieświadom swojego pochodzenia w ich rodzinie. Po przesiedleniu z Wileńszczyzny zamieszkali w Pasłęku pod Elblągiem.
W wieku 17 lat wstąpił do Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie ukończył Wydział Teologiczny i w 1966 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 r. został zatrudniony, początkowo przez krótki okres czasu w redakcji Encyklopedii Katolickiej, potem na Wydziale Filozofii, w Katedrze Metafizyki, gdzie pełnił funkcję starszego wykładowcy. Jest doktorem filozofii.
W wieku 35 lat, po 12 latach kapłaństwa, dowiedział się o swoim pochodzeniu i dzięki temu ks. Romuald Waszkinel do swojego imienia i nazwiska mógł dodać także imię i nazwisko swojego żydowskiego ojca: Jakub Weksler. Ks. Romuald Jakub Weksler - Waszkinel swoje życie i energie poświęcił trudnemu zagadnieniu dialogu. Swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem służy tym, którzy poszukują wzajemnego zrozumienia Żydów i chrześcijan. Deklarując się jako Żyd i pozostając zarazem kapłanem Kościoła, naraża się na nieustanne ataki ze strony tych, którzy zajmują skrajne pozycje po obu stronach.
Świadomie przyjmuje na siebie trudną i niewygodną rolę, nie ustając w nawoływaniu do uznania i naprawienia wielowiekowych zaniechań i przewin chrześcijaństwa względem Żydów.Od 5 lat mieszka w Izraelu, obecnie przebywa na urlopie w Polsce.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo