2003-09-28

NADANIE IMIENIA PAULA HARRISA SZKOLE MUZYCZNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE w dniu 21-09-2003 Odłonięcia pamiątkowej tablicy dokonują Wiceprezydent Lublina Janusz Mazurek, Gubernator Dystryktu 2230 Jerzy Karasiński, Dyrektor Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego Jacek Ossowski i Past Prezydent Klubu Rotary Lublin Centrum Mieczysław Karczmarczuk.

73h20 d