2003-07-06

Przekazanie władzy w naszym klubie. Dotychczasowy Prezydent Mieczysław Karczmarczuk przekazuje insygnia władzy nowemu Prezydentowi. Od tej chwili Wojtek Mach będzie sprawował przez kadencje 2003/2004 urząd Prezydenta.

79mateomach d