Marcel Stefański

Po ciężkiej i długiej chorobie zmarł nasz Wielki Przyjaciel , wspaniały Człowiek i oddany sprawie Rotary.


Marcel był inicjatorem powstania wielu klubów Rotary, szczególnie na południu i wschodzie Polski (m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Janów Lubleski, Kazimierz), przyczynił się do finansowania projektów wspólnych z Klubami Lubelszczyzny, wymiany młodzieżowej i zawodowej, był orędownikiem polskich spraw oraz naszym doskonałym ambasadorem.


Cześć Jego pamięci!!

m stefanski min

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo