2004-07-07

Prezydent Klubu składa podziękowanie za wkład w dokonania klubu członkom zarządu.

62s46 d