O. Filip dr Leszek Buczyński naszym gościem

O. Filip dr Leszek Buczyński - założyciel i prezes, działającego od 1997 r. Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

W swoim wystąpieniu opowiedział o pracy Hospicjum, wielorakiej pomocy, jakiej udziela potrzebującym dzieciom jak i aktualnie dorosłym uciekinierom z Ukrainy, o potrzebach rzeczowych i finansowych.

O F Buczynski image1

PROFIL PRELEGENTA

Ojciec Filip urodził się 10.10.1963 r. we Wrocławiu. W 1991 r. otrzymał tytuł magistra teologii w KUL za pracę pt. „Kobieta w historii Islamu i w Koranie”. Przyjął święcenia kapłańskie. Rozpoczął studia w zakresie psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1995 r. obronił pracę doktorską z zakresu psychologii pisanej pt. „Psychologiczna analiza systemów rodzinnych z dzieckiem chorym na białaczkę”.

O F Buczynski image2

Od 1991 roku, jako wolontariusz prowadził opiekę duszpasterską i psychologiczną nad pacjentami Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie.

Od 12 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, które skupia dziecięce hospicja z całej Polski. Franciszkanin, psychoterapeuta. Certyfikowany psychoonkolog i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Świadczy posługę psychologiczną, terapeutyczną i duszpasterską dla rodzin podopiecznych Hospicjum. Na terenie Lubelszczyzny aktywnie uczestniczy  w sympozjach i konferencjach prowadząc warsztaty, głosząc konferencje i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, duszpasterzy i innych osób, które pracują z nieuleczalnie chorymi i z ich rodzinami.

Jako przewodniczący rady OFPOP aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w spotkaniach jako konsultant opieki paliatywnej w Ministerstwie Zdrowia, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na poziomie lokalnym, działając dla dobra rodzin pacjentów niepełnosprawnych.

W lokalnej społeczności jest często pomysłodawcą kluczowych inicjatyw, w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki nad chorym dzieckiem, także matką i dzieckiem w okresie prenatalnym.

Podejmuje tematy trudne: choroby i śmierci dzieci.

Założył 3 hospicja, które są uwieńczeniem dotychczasowej pracy: domowe, stacjonarne i perinatalne.

Hospicjum domowe – jako drugie w Polsce i pierwsze na Lubelszczyźnie

Stacjonarny oddział opieki paliatywnej dla dzieci – jako pierwszy w Polsce

Hospicjum perinatalne – jako pierwsze i jedyne na Lubelszczyźnie.

Skutecznie pokonuje trudności, rozwiązuje problemy. Swoją postawą daje świadectwo na to, że warto zrobić wszystko, co po ludzku jest możliwe.

 

O F Buczynski image3

O F Buczynski image4

Ps.

W 2005 r. na wniosek członka naszego Klubu Stanisława Dąbrowskiego, ówczesnego dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Andrzeja Kurowskiego – Wojewody Lubelskiego, Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP odznaczył O. Filipa Leszka Buczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

SJD + JT

Foto: Jacek Telenga

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl

Zobacz nas na Facebook
Image