2004-07-07

Prezydent Klubu składa podziękowanie za wkład w dokonania klubu członkom zarządu.

62s46 d

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl