2004-07-07

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oczywiście przekazanie insygniów władzy na kadencję 2004/2005 koledze Albertowi Czajce.

63s48 d

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl