Szkoła Muzyczna im. Paula Harrisa

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, w trudnych czasach pandemii, szkoła nie tylko przetrwała, ale jest też aktywna.

Jak zawsze podkreśla kierownictwo w osobach Ryszarda Heliasza i Danusi Warząchowskiej, to RC Lublin Centrum jako organizacja i jego członkowie indywidualnie są fundamentem funkcjonowania tej placówki. Na prośbę wymienionych osób składam Wszystkim Członkom Naszego Klubu serdeczne podziękowania od nauczycieli i podopiecznych za wsparcie.

Krzysztof Gładysz

2020 06 22SzklaMuzyczna