Spotkanie Bożonarodzeniowe

Doroczne spotkanie opłatkowe lubelskich Klubów Rotary i zaproszonych kolegów z Zamościa. Serdeczne Życzenia Bożonarodzeniowe, zdrowia i pomyślności na dalsze lata służby Rotariańskiej dla wszystkich zgromadzonych przekaza Prezydent Klubu Andrzej Lenartowicz. Dziękujemy wszystkim przybyłym na nasze spotkanie.