Koncert w Trybunale Koronnym

Dnia 07 grudnia br. odbył się wspaniały koncert dzieci z Towarzystwa Muzycznego w Trybunale Koronnym. Wiele ciepłych słów padło pod adresem RC Lublin Centrum opiekującego się Szkołą im. Paula Harrisa dla dzieci niepełnosprawnych.