Seminarium

Coroczne syminarium Rotary Fundation tym razem w Puszczykowie koło Poznania