Inauguracja Jubileuszu XXV-lecia Klubu

24 maja 2021 r. o godz. 18.00 w formie on-line odbyła się inauguracja obchodów jubileuszowych XXV-lecia Klubu Lublin-Centrum z udziałem Gubernatora Dystryktu Janusza Kozińskiego.
W spotkaniu wzięło udział 18 członków klubu. Prezydent Klubu Krzysztof Brogowski przypomniał 25.letnią historię działalności klubowej, jego założycieli, najważniejsze wydarzenia i flagowe projekty charytatywne realizowane przez klub, a przede wszystkim działalność Szkoły Muzycznej im. Paula Harrisa przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
Gubernator Dystryktu Janusz Koziński pogratulował Jubilatom bogatej działalności, szczególnie podkreślając dbałość klubu o historię i tradycję zapisaną na stronach kronik klubowych
i jubileuszowych wydawnictw z okazji XV. i XX-lecia Klubu. Obiecał, że uczyni wszystko aby działalność Szkoły im. Paula Harrisa stała się stałym projektem dystryktalnym.
Swoimi refleksjami jubileuszowymi podzielili się m.in. Wojciech Mach, Marek Gromaszek i Stanisław Dąbrowski.


Prezydent Elekt Grzegorz Wójcikowski przedstawił główne kierunki pracy, jakie pragnie zrealizować w przyszłej kadencji 2021-22 roku m.in. zafundowanie przez klub wkładu mieszkaniowego dla młodej osoby (23-25 lat) umożliwiającego jej swój własny start życiowy; promocję Szkoły im. Paula Harrisa poprzez działalność koncertową jej uczniów dla chorych dzieci w lubelskich szpitalach; powrót do tradycji spotkań międzyklubowych; poznanie pasji i zainteresowań członków naszego klubu i wydanie książki jubileuszowej XXV-lecia Klubu na zakończenie obchodów jubileuszowych
w czerwcu 2022 r.
Krótkim pokazem filmowym z koncertów uczniów Szkoły im. Paula Harrisa w Trybunale Koronnym w Lublinie uroczystość inauguracyjną zakończono.
O godz. 18.25 na adres mailowy Prezydenta Klubu Krzysztofa Brogowskiego wpłynął list gratulacyjny od dyrektora Towarzystwa Muzycznego w Lublinie Ryszarda Heliasza.

SJD

 

FOTO3

FOTO7

FOTO6

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl