Spotkanie z prof. dr hab. n. farmaceutycznych Dariuszem Matosiukiem

11 stycznia 2021 r. guest speakerem Klubu był prof. dr hab. n. farmaceutycznych Dariusz Matosiuk prorektor ds. nauki, Kierownik Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Lublinie.

prof Matosiuk

Prof. Dariusz Matosiuk – absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie (poprzedniczka UM). Od tamtego czasu jest bez przerwy związany z uczelnią. Doktorat obronił w roku 1991, a habilitację uzyskał w 2003 r. Nominację profesorską otrzymał w 2013 r. Od roku 1996 kieruje Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują syntezę i projektowanie leków, szczególnie leków aktywnych w centralnym układzie nerwowym, leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Jest autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych, 35 patentów i zgłoszeń patentowych. UMCS – chemia organiczna (1977-1982); w 2018 r. zdobył prestiżowy tytuł Ambasadora Kongresów Polskich. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej; członkiem RC Biała Podlaska.

Tematem spotkania był Covid-19, jego budowa, rozmnażanie się, metody zapobiegania i zwalczania. Uczestnicy spotkania (22 osoby) ocenili je, jako jedno z najciekawszych w bieżącej kadencji

St. Dąbrowski

Adres:

Krakowskie Przedmieście 56
Lublin  20-002
Polska / POLAND

Telefon:

http://www.rotary.lublin.pl

E-mail:

lublincentrum@rotary.org.pl