Koncert dzieci z Towarzystwa Muzycznego

W dniu 09 grudnia br. w Trybunale Koronnym dzieci z Towarzystwa Muzycznego zagrały i zaśpiewały wspaniały koncert (trema, wzruszenia uczestników...).
Wiele ciepłych słów padło pod adresem RC Lublin Centrum opiekującego się Szkołą im. Paula Harrisa dla dzieci niepełnosprawnych.

tekst i foto Jacek Telenga