Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2017

Lubelscy rotarianie tradycyjnie uczestniczyli w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
Wraz z nimi brał udział w gromadzeniu prezentów i pomocy organizatorom 17-letni Yun Yi Lee z Tajwanu,
który przebywa w Lublinie w ramach młodzieżowej wymiany językowej prowadzonej przez Rotary.