Pablo Picasso Wizerunek Wielokrotny

Pablo Picasso Wizerunek Wielokrotny wystawa na Lubelskim Zamku Królewskim to cel naszej czwartkowej wizyty,
w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Lubelskich Klubów ROTARY i INER WEEL.
Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Lubelskiego, za wspaniałą ucztę duchową i braci rotariańskiej za tak liczną obecność.