Spotkanie z Rafałem Niedźwiadkiem - archeologiem

Nasze poniedziałkowe spotkania mimo wakacji są bardzo emocjonujące a to z sprawą naszego gościa archeologa Rafała Niedźwiadka który opowiadał o ciekawej historii Placu Litewskiego i odcinka Krakowskiego Przedmieścia. Pracownia ARCHEE prowadziła nadzór w czasie przebudowy reprezentacyjnej perełki naszego miasta, przygotowując teren przed przystąpieniem do prac budowlanych . Była to niezwykła podróż w przeszłość Lubelskiego Przedmieścia a obecnie centrum naszego miasta dziękujemy i czekamy na dalszy ciąg opowieści o Lublinie