Piotrawin i Kamień naw Wisłą

Piotrawin i Kamień nad Wisłą z nowym mostem to cel majowego wyjazdu Lubelskiego Clubu Rotary Centrum. Mimo pochmurnej pogody
atmosfer i nastroje były gorące a wyjazd można zapisać do bardzo udanych Dziękujemy uczestnikom i organizatorom za doznania kulturowe i rekreacyjne .