20 stycznia 2017 r. gościliśmy DG Krzysztofa Kopycińskiego

Jubileuszowe wyd

20 stycznia 2017 r. gościliśmy DG Krzysztofa Kopycińskiego oraz przedstawicieli pozostałych lubelskich klubów tj. RC Lublin oraz naszego Klubu. W konferencji udział wzięły także Panie z Inner Wheell. Gubernator duży nacisk położył na pozyskiwanie do rotariańskiej społeczności nowych członków. Celem Rotary w Polsce jest takie zwiększenie liczby członów aby mogły funkcjonować w naszym kraju dwa dystrykty. Jako przykład podał Szwecję, Litwę czy Estonię, gdzie liczba rotarian jest kilkakrotnie wyższa niż u nas, mimo niewielkiej liczby ludności zamieszkałych w tych krajach.

Jubileuszowe wyd1