Postęp pracy przy budowie obwodnicy.

8 sierpnia 2016 r. dzięki uprzejmości kol. Marka Gromaszka - dyrektora handlowego BUDIMEXu zapoznaliśmy się z postępem prac przy budowie południowo-zachodniej części obwodnicy m. Lublin pomiędzy Jastkowem a Konopnicą.