Przekazanie służby

W dniu 23 czerwca w lubelskich klubach Rotary nastąpiło przekazanie służby, czyli władzy prezydenckiej, którą symbolizują łańcuchy z rotariańskim znakiem.

Nowymi prezydentami zostali:RC Lublin - Zbigniew Martyniuk, RC Lublin Centrum - Jerzy Kargol, RC Lublin Stare Miasto -- Lesław Mazur, żeński IW - Krystyna Danielkiewicz, młodzieżowy Rotaract - Bartosz Saulski. Lubelski asystent Gubernatora - Mirosław Orłowski.

Autor: Zbigniew Miazga