Gość spotkania Wasyl Pavlyuk

Generalny Konsul Ukrainy w Lublinie.

Wasyl Pawluk - Vasyl Pavlyuk Urodził się 02 marca 1965 r. w miejscowości Jaremcze obwodu Iwano-Frankowskiego. W 2012 r. ukończył studia na Łuckim Instytucie Rozwoju Człowieka „Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet „Ukraina", kierunek „Dokumentacji i Informacji”, gdzie otrzymał tytuł magistra. W 2014 r. ukończył studia na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych, kierunek „Zarządzanie i Administracja”. Mówi po polsku i rosyjsku.