Odwiedziny członków klubu w nowo oddanym do użytku Lubelskim Centrum Kultury 30.09.2013