Klubowa wycieczka po Kresach Wschodnich -wycieczka na Ukrainę

fot z wycieczki