UROCZYSTOŚĆ XV-LECIA ROTARY CLUB LUBLIN CENTRUM

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów XV-lecia powstania Klubu

Rotary Lublin Centrum, mam zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystości

jubileuszowe w dniach 13-15 maja 2011 roku w Lublinie.

Szczegółowy  program obchodów oraz karta zgłoszenia poniżej.

 

Informacja XV-lecie.pdf  bytes 15/03/2011, 12:07

zgloszenie uczestnictwa.doc  bytes 15/03/2011, 12:07

zgloszenie uczestnictwa.odt  bytes 15/03/2011, 12:07

zgloszenie uczestnictwa.pdf  bytes 15/03/2011, 12:07